Напрями

В теперішніх ринкових умовах, як і в попередні часи, основним завданням лісогосподарського підприємства є створення в найкоротші терміни високопродуктивних лісів з господарсько цінних деревних і чагарникових порід для підвищення лісистості держави, збереження біологічного різноманіття лісів, здійснення лісогосподарських заходів на основі природозберігаючих технологій, задоволення в потребах на деревину вітчизняних товаровиробників та населення, впровадження в роботу підприємства системи послуг у лісовому господарстві для досягнення оптимізації чисельності працівників, що дасть змогу направити вивільнені кошти для подальшого розвитку лісогосподарського виробництва. 

Основною ціллю лісогосподарського підприємства є задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах, поліпшенню водорегулюючих, ґрунтозахисних, рекреаційних та інших корисних властивостей лісів, створенню сприятливих умов для розвитку підприємства, зменшенню загрози деградації земель, зростанню частки продукції лісового господарства у внутрішньому валовому продукті, забезпеченні соціальної захищеності працівників лісового сектору.