Підвищення продуктивності

Для забезпечення підвищення продуктивності лісів, поліпшення їх корисних властивостей, задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах велике значення має відтворення, охорона та захист лісів.

Господарська діяльність лісгоспу спрямована на ціленаправлене і ефективне виконання на базі досягнень науки і техніки повного комплексу лісогосподарських лісозаготівельних, лісовідновних заходів, спрямованих на раціональне невиснажливе використання і відтворення лісових ресурсів з метою охорони навколишнього середовища.

Під підвищенням продуктивності лісів та поліпшенням їх корисних властивостей мається на увазі  досягнення оптимальної лісистості шляхом створення в максимально короткі строки нових насаджень найбільш економічно та екологічно доцільними способами і технологіями; підвищення водозахисних, ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, інших корисних властивостей лісів і захисних лісових насаджень; поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності і біологічної стійкості.

Обсяги користування лісом  і всі види господарських заходів  запроектовані у відповідності з чинним в лісовому господарстві нормативними документами і не матимуть негативного впливу на навколишнє природне середовище.  

Запроектований загальний щорічний обсяг користування лісом від усіх видів рубок складає 36,40 тис. деревини або 50% від середнього приросту насаджень. Питома вага головного користування від загальної заготівлі деревини становить 54%.

В рубки догляду запроектовані всі насадження, які потребують їх невідкладного проведення. Санітарні рубки запроектовані в насадженнях, які їх потребують за лісогосподарськими вимогами.

Проведення рубок формування і оздоровлення лісів та очищення від захаращеності підвищить стійкість насаджень, поліпшить їхній санітарний стан, збільшить загальну продуктивність.

Виконання запроектованих лісовпорядкуванням заходів в значній мірі буде сприяти підвищенню продуктивності лісів, поліпшенню санітарного стану деревостанів, посиленню захисних кліматорегулюючих   функцій лісу.

В результаті виконання запроектованих заходів очікується збільшення площі найбільш цінних насаджень дуба звичайного.

Очікувані зміни в лісовому фонді і продуктивності лісів

Показники Одиниця вимі-
рювання
На рік лісовпорядкування На початок наступного
періоду
1. Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки - усього га 24625,1 24598,4
в т.ч. за групами порід:
- хвойні га 2013,6 1951,5
- твердолистяні га 21686,1 21923
- м'яколистяні га 717 693,8
- Інші деревні породи га 26,4 30,4
2. Незімкнуті лісові культури га 612,8 599,4
3. Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки - усього га 1474,3 1396,4
4. Загальний запас насаджень тис. м. куб. 4733,49 4957,99
5. Середній запас на 1 га вкритих лісовою ролинністю лісових ділянок - усього м. куб. 192 201
6. Площа стиглих і перестійних деревостанів - усього га 3435,6 3296,6
в т.ч. за групами порід:
- хвойні га 239,9 259,7
- твердолистяні га 2849,2 2705,6
- м'яколистяні га 334,1 318,9
-інші деревні породи га 12,4 12,4
7. Загальний запас стиглих і перестійних деревостанів - усього тис. м. куб. 566,12 761,53
в т.ч. за групами порід:
- хвойні тис. м. куб. 59,42 69,7
- твердолистяні тис. м. куб. 434,9 620,2
- м'яколистяні тис. м. куб. 70,54 70,3
-інші леревні породи тис. м. куб. 1,23 1,33
8. Середній запас стиглих і перестійних деревостанів на 1 га м. куб. 164 231
в т.ч. за групами порід:
- хвойні м. куб. 247 268
- твердолистяні м. куб. 153 229
- м'яколистяні м. куб. 211 220
-інші леревні породи м. куб. 99 107
9. Середня зміна запасу на 1 га лісових ділянок м. куб. 3,3 3,4
10. Обсяги усіх видів рубок на 1 га лісових ділянок м. куб. 1,3-2,5 1,3
в т.ч. по головному користуванню м. куб. 0,7 0,7